Skip to content Skip to footer

Angiografia – co warto wiedzieć?

Prawidłowy przepływ krwi przez naczynia krwionośne jest warunkiem właściwej pracy narządów. Zwężenie naczyń lub ich zatkanie może prowadzić do zatorów serca, mózgu, płuc czy wątroby. Jak sprawdzić drożność naczyń krwionośnych?

Angiografia – co to jest?

Angiografia to badanie obrazowe pozwalające ocenić prawidłowość przepływu krwi przez żyły i tętnice. Naczynia krwionośne na zdjęciu rentgenowskim są niewidoczne, ponieważ nie zatrzymują promieniowania. W celu uzyskania obrazu konieczne jest wypełnienie naczyń kontrastem, który zmieszany z krwią pokazuje wnętrze naczyń w postaci zacienienia.

Jako kontrast wykorzystuje się związki jonowe lub nie jonowe zawierające jod, który nie jest toksyczny, ale może obciążać nerki. Z tego względu zawsze przed badaniem należy określić poziom potasu i kreatyniny.

Angiografia – metody

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoliło na rozszerzenie metod diagnozowania stanu naczyń krwionośnych. Obecnie stosowane są trzy metody:
• angiografia tradycyjna – koronarografia,
• tomografia komputerowa – angio TK,
• rezonans magnetyczny – angio-MR.

Angiografia klasyczna jest badaniem inwazyjnym polegającym na wprowadzeniu do naczyń długiego cewnika, przez który podawany jest kontrast. Najczęściej nakłuwana jest żyła udowa, promieniowa lub szyjna, w zależności od umiejscowienia badanych naczyń. Badanie przeprowadzane jest w znieczuleniu miejscowym. Dużą zaletą koronarografii jest nie tylko zdiagnozowanie naczyń, ale także możliwość udrożnienia naczyń poprzez poszerzenia ich światła lub usunięcie skrzepów powodujących zatory.

Angio-TK jest badaniem nieinwazyjnym, choć również wymaga podania kontrastu. W tym przypadku jest on wstrzykiwany za pomocą igły automatycznej. Badanie jest bezbolesne i nie wymaga znieczulenia. Najczęściej wykonywane jest angio-TK mózgu i Angio tk tętnic wieńcowych. To ostatnie jest szczególnie przydatne w diagnozowaniu choroby niedokrwiennej serca.

Badanie naczyń krwionośnych za pomocą rezonansu magnetycznego (angio-MR) najczęściej nie wymaga podawania kontrastu. Ze względu na wysokie koszty badania stosuje się go najczęściej do badania stanu naczyń mózgu.

Angiografia – wskazania

Decyzję o wykonaniu angiografii zawsze podejmuje lekarz i on określa zakres badania. Opiera się on na wynikach badań nieinwazyjnych, takich jak EKG, EKG wysiłkowe, scyntygrafia. Wskazaniami do angiografii są:

• choroba wieńcowa,

• zapalenie żył głębokich,

• tętniaki mózgu,

• zatorowość,

• wady anatomiczne naczyń.

Angiografia jest zabiegiem bezpiecznym i rzadko występują powikłania.

Leave a comment