Skip to content Skip to footer

Rola Kancelarii Notarialnej

Kancelaria notarialna, prowadzona przez notariusza, jest instytucją powołaną przez ministra sprawiedliwości. Lokalizacja kancelarii jest również decyzją ministra, ale wymaga konsultacji z właścicielem izby notarialnej.

Notariusz i jego uprawnienia

Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zgodnie z prawem, dokumenty sporządzone przez notariusza mają status dokumentów urzędowych. Notariusz ma obowiązek czuwać nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i interesów wszystkich stron podczas sporządzania dokumentów.

Niewłaściwe podejście do sporządzanych dokumentów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla notariusza i stron umowy. Dlatego zawód notariusza nie jest dla każdego, a proces zdobywania odpowiednich uprawnień jest długi i wymagający.

Kancelaria notarialna – strażnik prawa

W Polsce, kancelaria notarialna ma obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem i pewnością obrotów prawnych. Dzięki pracy notariusza, wiele osób może uniknąć sporów sądowych. Działalność notariusza ma charakter prewencyjny.

Jednak notariusze nie świadczą takich usług jak adwokaci, radcy prawni czy przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Skupiają się wyłącznie na czynnościach notarialnych.

Obowiązki notariusza – co jest w jego gestii?

Notariusz jest odpowiedzialny za czuwanie nad prawem i interesami innych osób. Musi pamiętać, że podczas sporządzania dokumentów notarialnych nie może pozwolić na wykorzystanie braku wiedzy prawniczej jednej ze stron umowy. Dlatego sporządza akt notarialny w taki sposób, aby uniknąć problemów prawnych.

Kancelaria notarialna, jak i sam notariusz, podlegają Skarbowi Państwa. Pobierają podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków, darowizn i niektóre opłaty sądowe, w zależności od konkretnego przypadku.

Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej?

Różne kwestie prawne wymagają wsparcia różnych specjalistów: adwokatów, radców prawnych czy notariuszy. W kancelarii notarialnej możemy liczyć na sporządzenie różnych dokumentów: testamentu, protokołu, wypisu czy odpisu.

Możemy również zlecić notariuszowi przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów czy danych przechowywanych na nośnikach pamięci. Notariusz nie udzieli nam jednak pomocy w sytuacjach sprzecznych z prawem.

Leave a comment